FANDOM


Krzyżozgniot "Living End"
Living End
十字落とし
Ribingu Endo
Debiut w mandze Rozdział #1
Debiut w anime Odcinek #4
Typ Ofensywna
Użytkowinicy

Sid Barett

Living End technika używana przez Sida, podczas walki z Black Starem i Maką, podczas zajęć wyrównawczych. Sid, trzymając swój nagrobek, wzbija się ponad przeciwnika, po czym z całą mocą uderza nim w oponenta. Uderzenie powoduje chwilowe pojawienie się ogromnego, świetlnego krzyża oraz krateru w miejscu ataku.